İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzincan Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

UYGULAMA SINAVI 08 Şubat 2018

Müdürlüğümüzde hizmet alımı sözleşmesi ile çalışmakta olan ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği çerçevesinde oluşturulan tespit komisyonunca şartları uygun olduğu belirlenen Selim YALÇIN ve Mesude ERDEM hakkında, mevzubahis tebliğ doğrultusunda 12 Şubat 2018 Pazartesi günü Müdürlüğümüzde (Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) saat 09.00’da uygulama sınavı yapılacaktır.