İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzincan Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

SINAV SONUCU 05 Mart 2018

Müdürlüğümüzde hizmet alımı sözleşmesi ile çalışmakta olan Selim YALÇIN ve Mesude ERDEM; 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği çerçevesinde, Sürekli İşçi kadrosuna atanabilmeleri amacıyla 12.02.2018 tarihinde Uygulama Sınavına tabii tutulmuş olup, adı geçenlerin sınav sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

Adı, Soyadı                            Sınav Sonucu

Mesude ERDEM                    Başarılı

Selim YALÇIN                      Başarılı

 

Adı geçenlerin itirazda bulunmalarını gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle sınav sonuçları kesinleşmiş olup, ilgili mevzuat gereği ibraz etmeleri gereken evrakları (sağlık raporu/sağlık kurulu raporu, erkek personel için askerlik durumu, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi, Beyanname) 9 Mart 2018 tarihine kadar müdürlüğe (Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) teslim etmeleri halinde sürekli işçi kadrosuna atamaları yapılacaktır.