İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzincan Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

SINAV SONUCU 05 Mart 2018
Müdürlüğümüzde hizmet alımı sözleşmesi ile çalışmakta olan Selim YALÇIN ve Mesude ERDEM; 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği çerçevesinde, Sürekli İşçi kadrosuna atanabilmeleri amacıyla 12.02.2018 tarihinde Uygulama Sınavına tabii tutulmuş olup, adı geçenlerin sınav sonuçları aşağıya çıkarılmıştır....
[Devamı]
UYGULAMA SINAVI 08 Şubat 2018
Müdürlüğümüzde hizmet alımı sözleşmesi ile çalışmakta olan ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği çerçevesinde oluşturulan tespit komisyonunca şartları uygun olduğu belirlenen Selim YALÇIN ve Mesude ERDEM hakkında, mevzubahis tebliğ doğrultusunda 12 Şubat 2018 Pazartesi günü Müdürlüğümüzde (Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) saat 09.00’da uygulama sınavı yapılacaktır....
[Devamı]
Örnek olarak eklenmiş bir duyurudur 12 Ağustos 2016
Bu bir duyuru örneğidir. Sitenize eklemek istediğiniz duyuruları bu örnekte olduğu gibi ekleyebilirsiniz.
[Devamı]